स्नातक तह प्रथम सेमेष्टरको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना

स्नातक तह प्रथम सेमेष्टरको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना

स्नातक तह विविएम प्रथम सेमेष्टरको नियमित परीक्षा यहि मिति २०७६ चैत्र दोस्रो हप्तादेखि सञ्चालन हुन परीक्षामा सम्मिलित हुन चाहने विद्यार्थीहरुले परीक्षा आवेदन फाराम मिति २०७६ फाल्गुन २० गते भित्र बुझाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ।