सूचना

सूचना

मितिः२०७७-०४-२८

सूचना

जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस अनुसन्धान व्यवस्थापन एकाईद्वारा आयोजित  Online Interaction on Writing the International Research Project कार्यक्रममा जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक तथा एम.वि.एस. र एम.एड. चौथो सेमेष्टरमा अध्ययनरत तथा शोधपत्र तयारीको क्रममा रहेका विद्यार्थीहरु अनिवार्य सहभागी हुन सूचित गरिन्छ ।

मितिः २०७७ श्रावण ३० गते

समयः साँझ ७.०० बजे

Zoom ID: 650 6666 9122

भोलानाथ ओझा
क्याम्पस प्रमुख

Password: 137935