विदा सम्बन्धि सूचना

विदा सम्बन्धि सूचना

QAA प्राप्तिको उपलक्ष्यमा २०७६-०९-११ शुभकामना आदान प्रधान कार्यक्रम गरी २०७६-०९-१३ आइतबार विदा गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ ।

क्याम्पस प्रमुख