छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

यस जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस स्नातक तह चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्तिका लागि यहि मिति २०७६/११/१३ गते भित्र छात्रवृत्ति फाराम भरी बुझाउन सूचित गरिन्छ ।

छात्रवृत्ति शीर्षकहरू

  1. गरिव जेहेन्दार
  2. दलित/जनजाति/आदिवासी/पिछडिएको क्षेत्र/अल्पसङ्ख्यक
  3. प्राकृतिक प्रकोप
  4. शारीरिक अशक्तता
  5. जेहेन्दार छात्र/छात्रा
  6. असाह्य
  7. तेस्रो वर्षको वार्षिक परीक्षामा ६० प्रतिशत भन्दा माथि

आवश्यक कागजातहरू

क. सम्बन्धित बुँदालाई प्रमाणित हुने प्रमाण पत्रहरू

ख. प्रथम र द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा उत्तीर्ण लब्धाङ्क पत्र

नोटः छात्रवृत्ति फाराम छनौट भएका विद्यार्थीहरुको अन्तर्वार्ता मिति २०७६/११/१५ गते बिहान १० बजेदेखि हुनेछ ।