कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना

कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना

कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना

 

जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस कक्षा ११ मा अध्ययनरत नियमित विद्यार्थीहरुको मिति २०७९ जेठ २६ गतेदेखि सञ्चालन हुने वार्षिक परीक्षाको परीक्षा आवेदन फाराम मिति २०७९ जेठ ८ गतेदेखि १५ गतेसम्म परीक्षा आवेदन फाराम भरी बुझाउनु हुन सम्बन्धित सबैकोलागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । परीक्षा तपसिलबमोजिमको मिति र समयमा हुनेछ ।

समय विहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म

DATE SUBJECT
2079/02/26 0011 C. Nepali
2079/02/27 0031 C. English
2079/02/29 0051 Social Studies And Life Skills Edu.
0071 Mathematics
2079/02/30 1031 Accounting
1031 Child Development & Learning
2079/02/31 2031 Education and Development
2151 Business Studies
2079/03/01 3031 Economics
3311 Nepali
3331 English
2079/03/02 4391 Hotel Management
4271 Computer Science

 

परीक्षा शाखा