अनलाइन कक्षाको प्रभावकारीता सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी

अनलाइन कक्षाको प्रभावकारीता सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी

यस जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस कुलेश्वरमा मिति २०७७ बैशाखदेखि सञ्चालन भएको अनलाइन कक्षाको प्रभावकारीता बारे एक दिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीताका लागि सम्पूर्ण प्राध्यापकज्यूहरुलाई उपस्थितिको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

क्याम्पस प्रशासन