स्नातक तह प्रथम र द्वितीय वर्षको त्रैमासिक परीक्षा

सम्पूर्ण विद्यार्थी अनिवार्य परीक्षामा सम्मिलित हुनु पर्ने ।

स्नातक तह प्रथम र द्वितीय वर्षको त्रैमासिक परीक्षा

  • Date:2020-01-05
  • Time:६ः३०
  • Venue:जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस
  • Organizerजनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस
  • Phone4286283
  • Email:[email protected]

First Year 

विविएसविएविएड
MGT 202 Business StatisticsNep 421 आधुनिक नेपाली कथा, उपन्यास र नाटकEng. Ed. 416 Foundations of Language and Linguistics
Eng 421 Reading, Writing, and Thinkingनेपा.शि.४१६ नेपाली कथा र उपन्यास
SW 421 Introduction to Social Work

Second Year

विविएस विए विएड
MGT 214 Fundamental of MarketingJMC 313 Media His.HPE 428 Fundamentals of Public Health
Soc. 313 Social Culture
Psy 313 Research Methodology

Way to venue