स्नातक तह चौथो वर्ष, छैटौं र आठौं समेष्टर को त्रैमासिक परीक्षा समय तालिका

अनिवार्य उपस्थिति

स्नातक तह चौथो वर्ष, छैटौं र आठौं समेष्टर को त्रैमासिक परीक्षा समय तालिका

  • Date:2020-02-25
  • Time:6:30
  • Venue:जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस
  • Organizerजनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस
  • Phone01-4277202
  • Email:[email protected]

मितिBBS 4thB.Ed.4thBICT 6thBICT 8th
२०७६/११/१३Market Fin./Service 254ICT in Education 443E-LearningAlgebra

Way to venue