स्नातक तहको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा

अनिवार्य उपस्थिति

स्नातक तहको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा

  • Date:2020-01-05
  • Time:६ः३०
  • Venue:जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस
  • Organizerजनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस
  • Phone01-4277202

Way to venue