शिक्षाशास्त्र संकाय वि.एड. आइसिटि चौथो सत्रको परीक्षा तालिका

शिक्षाशास्त्र संकाय वि.एड. आइसिटि चौथो सत्रको परीक्षा तालिका

  • Date:2020-02-03
  • Time:परीक्षा समयः विहान ११ बजेदेखि दिवा २ः00 बजे सम्म
  • Organizerत्रिभुवन विश्वविद्याल शिक्षाशास्त्र संकाय डीनको कार्यालय

क्र.समितिविषय
१.२०७६-१०-२०Ed. 44: Psychology Learning
२.२०७६-१०-२२ ICT. Ed. 445: Operating System
३.२०७६-१०-२४ ICT. Ed. 446: Database Management System
४.२०७६-१०-२६ ICT.Ed. 447: System Analysis & Design
५.२०७६-१०-२८ Math.Ed. 445: Probability and Statistics
६.२०७६-११-०१ Math.Ed. 446: Analytic Geometry

Way to venue