विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा वृक्षा रोपण कार्यक्रम

विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा वृक्षा रोपण कार्यक्रम

  • Date:2023-06-05
  • Time:9:00
  • Venue:कुलेश्वर आवास क्षेत्र तीन कुने
  • Organizerजनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस
  • Phone9851106665
  • Email:[email protected]

जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा मिति २०८० जेठ २२ गते कुलेश्वर आवास क्षेत्रअन्तर्गत तीनुकुने क्षेत्रमा वृक्षारोपण र समुदाय सरसफाइ कार्यक्रम

Way to venue