वक्तृत्वकला प्रतियोगिता

अनिवार्य उपस्थिति

वक्तृत्वकला प्रतियोगिता

  • Date:2021-02-16
  • Time:8:00 AM
  • Venue:जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस
  • Organizerअतिरिक्त क्रियाकलाप समिति, जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस
  • Phone01-4277202, 4286283

Way to venue