छात्रवृत्ति फाराम छनौट भएका विद्यार्थीहरुको अन्तर्वार्ता

अन्तर्वार्तामा उपस्थित नभएमा छात्रवृत्तीका लागि सिफारिस गरिने छैन

छात्रवृत्ति फाराम छनौट भएका विद्यार्थीहरुको अन्तर्वार्ता

  • Date:2020-02-27
  • Time:विहान १० बजे
  • Venue:जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस
  • Organizerजनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस, छात्रवृत्ती समिति
  • Phone01-4277202
  • Email:[email protected]

Way to venue