छात्रवृत्ति आवेदन फाराम बुझाउने अन्तिम मिति

तोकिएको मिति पश्चात पेश गरिएका तथा रित नपुगेका फाराम मूल्याङ्कन गरिने छैन ।

छात्रवृत्ति आवेदन फाराम बुझाउने अन्तिम मिति

  • Date:2020-02-25
  • Time:क्याम्पस समयभित्र
  • Venue:जनमैत्री बहुमुखी क‍्याम्पस
  • Organizerजनमैत्री बहुमुखी क‍्याम्पस
  • Phone01-4277202
  • Email:[email protected]

Way to venue