कक्षा सञ्चालन

कक्षा सञ्चालन

  • Date:2021-03-14
  • Time:6:15
  • Venue:Janamaitri Multiple Campus

जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस व्यवस्थापन, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र र शिक्षाशास्त्र सङ्काय स्नातक तह प्रथम र चौथो वर्षका कक्षाहरू सञ्चालन

Way to venue